RALLY OBEDIENCE

Rally obedience (RO) je kinološka športna disciplina, ki je kombinacija med poslušnostjo (obedience) in ovirami pri agilityju. Vendar pa se vse vaje, vključno z ovirami, izvaja v položaju poleg.

Glede na težavnost nalog je RO razdeljen na štiri težavnostne razrede. Proga vsebuje (odvisno od ravni tekmovanja) 15 – 19 postaj z različnimi, med seboj povezanimi nalogami, ki jih vnaprej pripravi sodnik. Pes in vodnik jih morata opraviti v 3 minutah. V najnižjem, začetnem razredu se vaje s psom lahko izvajajo na vrvici ali brez, v višjih razredih pa se vaje izvajajo brez vrvice.

Celoten RO je sestavljen iz 72 različnih vaj. Vse se v 4. stopnji delajo tudi poleg po desni. Prva stopnja ima 30 različnih vaj. Naloge so določene in opisane v pravilniku, njihovo vsebino pa ustrezno ponazarjajo dogovorjeni znaki. Naloge obsegajo vaje v gibanju, vaje na mestu in premagovanje ovir. Vaje v gibanju vključujejo spremembe v smereh in načinu gibanja ter večje ali manjše kroge, osmice, slalome, gugalnice, mize in različne figure okrog stožcev. Vaje na mestu zahtevajo upoštevanje zahtev, kot so sedi, prostor ali stoj v različnih zaporedjih, ostajanje na mestu, prilagajanje psa vodnikovemu položaju, vodenje na daljavo in podobno.

Ker je z vsako stopnjo več vaj in je njihova izvedba bolj kompleksna, so v RO dovoljeni tako glasovni ukazi kot gibi z rokami. Predvsem v višjih težavnostnih razredih so te nujen pripomoček za pravilno izvedbo vaje. Med izvedbo vaje lahko vodnik psa spodbuja in hvali ali z njim komunicira drugače, ne sme pa se ga dotikati. 

Povezave na: